Доброкачествената простатна хиперплазия е увеличение на простатната жлеза, което най-често води до промени в уринирането и повишаване нивото на остатъчна урина. Уголемяването на простатата се среща най-често при мъже над 50 годишна възраст. Два са важните фактори за разрастването на жлезата – възраст и наличие на мъжки полови хормони.

Най-честите симптоми на заболяването са:

обструктивни – забавено начало на уринирането, прекъсване на струята, слаба струя, напрягане при уриниране, продължително уриниране, капчици след уриниране, остатъчна урина, задръжка на урина, изпускане на урина от преливане на пикочния мехур.
иритативни – неотложени позиви, често уриниране, неволно изтичане на урина

Диагностика:

 • Ректално туширане
 • Ехографски преглед
 • PSA – простатно – специфичен антиген
 • Биопсично изследване на простатата

Усложнения:

 • пълна задръжка на урина с невъзможност за уриниране
 • хронична задръжка на урина, която води до преразтягане на мехура с увреда на гладката мускулатура
 • инфекции на пикочо – половата система
 • задръжка на урина в бъбрека
 • камъни в пикочния мехур

Лечение:

1. Медикаментозно

Препаратите биват:

 • Препарати от растителен произход – Простамол Уно, Простата Стада, Простенал перфект, Спимен форте
 • Алфа1-адренергични реципторни блокери – Тамсудил, Зоксон, Омник токас
 • Инхибитори на 5-алфа редуктазата – Пенестер, Финастерид

2. Оперативно лечение чрез:

 • Отворена операция:
 • Транс-уретрална резекция на простатата (ТУР-П)

За правилното определяне на състоянието на заболяването е въведен международен простатен симптоматичен индекс (МПСИ, IPSS).
Той представлява въпросник, с който се установява доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) – увеличена простата.
Част е от първоначалния преглед при уролог. МПСИ е конструиран така, че да бъде самостоятелно попълнен от пациента, без да го затруднява.
Той е добре да се ползва от всички уролози. Данните от него могат да бъдат използвани за проследяване състоянието на пациента.

Международен Простатен- Симптоматичен-Индекс (МПСИ). Тест за оценка на състоянието на простатата

Доброкачествена простатна хиперплазия

РЕЗУЛТАТИ:

 • 0 до 7 – Леко изразена симптоматика
 • 8 до 19 – Умерено изразена симптоматика
 • 20 до 35 – Тежко изразена симптоматика

Този въпросник се попълва самостоятелно от пациента и дава количествена оценка на симптомите причинени от доброкачествената простатна хиперплазия. Всеки пациент с увеличена простата има затруднено уриниране, слаба струя, често уриниране и други симптоми, но за нас е важно да знаем в каква степен е затруднено уринирането, колко е слаба струята и т.н. и успяваме да се ориентираме по-лесно в тежестта на заболяването.

Освен това, този “тест” ни дава възможност да оценим резултатите от лечението – например в началото пациента е имал IPSS= 22 (тежко изразена симптоматика) и след 3 месеца лечение, той е вече 13 (умерено изразена симптоматика) – значи нашето лечение е помогнало. При пациента пак има слаба струя, често уриниране и т.н., но в много по-малка степен.